Prospects Incubator - Bezpieczeństwo informacji, Dane wrażliwe )
Naszą misją jest budowanie mocnego i wiarygodnego wizerunku polskich firm, zwiększanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do działania, w zmieniającym się globalnym środowisku gospodarczym i społecznym.
MISJA
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Informacje są kluczem do prowadzenia działalności gospodarczej, administrowania państwem, czy jego obrony. Powinny one być zawsze dostępne, ale tylko dla uprawnionych osób, oraz właściwie chronione przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, w szczególności pochodzącym z cyberprzestrzeni.
BUSINESS FOR FUTURE
Dyskusje z gronem ekspertów, a także przedstawicielami biznesu pozwoliły nam sprecyzować, najbardziej kluczowe obszary istotne dla realizacji naszej misji oraz ważne z punktu widzenia wyzwań współczesności. Nasze programy mają na celu kształtowanie świadomości, edukowanie i dostarczanie rozwiązań

AKTUALNOŚCI

WIZJA
logo_ip_transparent

Naszą misją jest budowanie mocnego i wiarygodnego wizerunku polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do działania w zmieniającym się, globalnym środowisku gospodarczym i społecznym.

więcej

BUSINESS FOR FUTURE
logo_bff_transparent

Dyskusje z gronem ekspertów, a także przedstawicielami biznesu pozwoliły nam sprecyzować najbardziej kluczowe obszary istotne dla realizacji naszej misji, oraz ważne z punktu widzenia wyzwań współczesności. Nasze programy mają na celu kształtowanie świadomości, edukowanie i dostarczanie rozwiązań.

więcej...

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

logo_bi_transparent

Nowe technologie przynoszą nowe, nieznane dotąd zagrożenia, wynikające z aktywności cyberprzestępców. Bezpieczeństwo jest zagrożone w wyniku wrogich działań konkurencji, organizacji czy państw, jak i zwykłej niefrasobliwości ludzi. Biznes i usługi publiczne zależą od dostępności infrastruktury.

więcej...


Misja

Naszą misją jest budowanie mocnego i wiarygodnego wizerunku polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do działania w zmieniającym się, globalnym środowisku gospodarczym i społecznym.

Standardy

Kładziemy nacisk na takie aspekty jak odpowiedzialność, wiarygodność, zgodność ze standardami etycznymi i biznesowymi oraz dbałość o bezpieczeństwo i ochronę informacji.

Budowanie relacji

Aby wspierać tworzenie nowych, interdyscyplinarnych koncepcji i rozwiązań, pomagamy w budowaniu relacji pomiędzy społecznościami liderów, menager'ów i ekspertów z różnych dziedzin i środowisk, relacji bazujących na otwartości i zaufaniu.

THINK
TANK
Najnowsze
Publikacje