Wizja

Naszą misją jest budowanie mocnego i wiarygodnego wizerunku polskich firm, zwiększanie ich konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do działania w zmieniającym się, globalnym środowisku gospodarczym i społecznym.

Więcej
 

Business for future

Dyskusje z gronem ekspertów, a także przedstawicielami biznesu pozwoliły nam sprecyzować najbardziej kluczowe obszary istotne dla realizacji naszej misji, oraz ważne z punktu widzenia wyzwań współczesności.

Więcej
 

Bezpieczeństwo informacji

Nowe technologie przynoszą nowe, nieznane dotąd zagrożenia, wynikające z aktywności cyberprzestępców. Bezpieczeństwo jest zagrożone w wyniku wrogich działań konkurencji, organizacji czy państw, jak i zwykłej niefrasobliwości ludzi.

Więcej


Misja

Naszą misją jest budowanie mocnego i wiarygodnego wizerunku polskich firm, zwiększanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do działania, w zmieniającym się globalnym środowisku gospodarczym i społecznym.

Standardy

Kładziemy nacisk na takie aspekty jak odpowiedzialność, wiarygodność, zgodność ze standardami etycznymi i biznesowymi oraz dbałość o bezpieczeństwo i ochronę informacji.

Budowanie relacji

Aby wspierać tworzenie nowych, interdyscyplinarnych koncepcji i rozwiązań, pomagamy w budowaniu relacji pomiędzy społecznościami liderów, menager'ów i ekspertów z różnych dziedzin i środowisk, relacji bazujących na otwartości i zaufaniu.